Deneysel Aktiviteler, Biyoloji Projeleri

Kan Grubu Analizinde Antikorlar Nasıl Kullanılır?

kan analizi

Farklı kan gruplarını hiç duydunuz mu? Kan grubunun ne olduğunu biliyor musunuz? Antikorlar, bilim insanlarının farklı farklı insanların kan türlerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu çalışma ile hangi antikorların ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve farklı hücre tiplerini tanımlamak için nasıl kullanılabileceğini öğreneceğiz.

İnsan bağışıklık sistemi, bakteri, virüs veya mantar gibi patojenlerin neden olduğu bir enfeksiyona yanıt vermenin çeşitli yollarına sahiptir. Vücudumuz, humoral immün tepkimizin bir parçası olarak bulaşıcı maddeye özgü proteinler (antikorlar) üretir. Antikorlar enfeksiyonun daha fazla yayılmasını durdurmaya yardımcı olur ve patojeni vücuttan atmaya yardımcı olur.

Antikorlar ayrıca vücudumuzun tümör gibi “yabancı” hücreleri bulmasına ve yok etmesine yardımcı olmak için kullanılır. Antikorlar, hücrelerin yüzeyindeki (antijenler) yalnızca bir tür yapıya sıkı bir şekilde bağlandığından, farklı kan hücrelerinin tiplerini belirlemek için de faydalı olabilirler. Hasta olduğumuz için başka birinden kan almamız gerekirse (transfüzyon) vücudumuzdaki kan hücrelerinin doğru tanımlanması önemlidir.

Kan grubumuz, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde iki farklı yapının, antijen A ve antijen B’nin varlığına veya yokluğuna göre belirlenir. Dört olası kan grubu kombinasyonu vardır: Tip A (sadece antijen A), Tip B (sadece antijen B), Tip AB (hem antijen A hem de B) ve Tip O (antijen A veya B). Buna ABO kan tipleme sistemi denir. Ek olarak, kırmızı kan hücreleri bir Rhesus faktörü veya Rh içerirler veya yokturlar. Rh faktörü varsa, hücrelere Rh pozitif olarak atıfta bulunulur. Kan yazımı için hem ABO hem de Rh sistemleri dahil, aşağıdaki tabloda gösterilen toplam 8 olası kan grubu vardır ve bunlar antijenlerin ve Rh faktörünün mevcut olup olmadığına bağlı olarak kan tipinin nasıl belirlendiğinin bir özetini içerir.

KAN TİPİANTİJEN A İÇERİRANTİJEN B İÇERİRRh FAKTÖRÜ İÇERİR
0 POZİTİF+++
A POZİTİF++++++
B POZİTİF++++++
0 NEGATİF
A NEGATİF+++
AB POZİTİF+++++++++
B NEGATİF+++
AB NEGATİF++++++

Bu analizi yapabilmeniz için gerekli tüm ürünler tek bir set (Kan Grubu Analiz Seti) olarak birleştirilmiştir. Ayrıca tekil olarak da incelemeniz için içerik sağlanmıştır.

Nasıl Yapılır?

Kan örneği alınacak parmak alkollü mendil ile silinerek dezenfekte edilir ve kan alma iğnesi (lanset ) ile delinir. Parmaktan çıkan ilk kan pamuk yardımı ile silinir ve daha sonra çıkan kan, üç farklı lam üzerine ayrı ayrı birer damla olacak şekilde damlatılır.

Birinci lamdaki kan damlasına Anti-A serumu, ikinci lamdaki kan damlasına Anti-B serumu, üçüncü lamdaki kan damlasına Anti-D serumundan birer damla damlatılır. Ardından da test serumları ile kanın karışmasını sağlamak amacıyla lam birkaç dakika yatay vaziyette sallanır ve bekletilir.

Yaklaşık 1 dakikalık karıştırma ve bekletme sürecinden sonra lamlardaki sıvıyı dikkatlice inceleyin. Kan-serum testi karışımlarında çökelme olup olmadığı dikkatlice gözlemlenmelidir.

Gözlemlenen sonuçlar aşağıdaki gibi yorumlanmalıdır;

  • Anti-A test serumu damlattığımız kanda çökelme varsa kan A grubu,
  • Anti-B test serumu damlattığımız kanda çökelme varsa kan B grubu,
  • Her iki test serumunda da çökelme varsa kan AB grubu,
  • Her iki test serumunda çökelme yoksa kan 0 grubudur.
  • Anti-D test serumu damlattığımız kanda çökelme varsa kan Rh (+),
  • Anti-D test serumu damlattığımız kanda çökelme yoksa kan Rh (-) dir.

Biyoloji Malzemeleri için Alışveriş Yapın!

Okul Dünyası, çok çeşitli biyoloji ürünleri ve kitleri sunar. Tüm biyoloji eğitim ve öğretim ihtiyaçlarınız için alışveriş yapın: setler, mikroskoplar, preparatlar, diseksiyon malzemeleri, petri kapları ve daha fazlası.

Listeye geri dön