Faydalı Bilgiler

Kimyasal Etiketlerimizdeki S (Güvenlik) Kodlarının Anlamları

lazy

Rokim kimyasallarımızın etiketlenmesinde kullanılan güvenlik (S) kodlarının karşılıkları nedir biliyor musunuz? Bu bilgileri sizler için derledik ve aşağıdaki gibi bir tablo oluştu. Lütfen inceleyin ve kimyasal ürünlerimizi kullanırken bu bilgilere göre önlemlerinizi alın.

S1Kilit altında saklayın.
S2Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
S3Serin yerde saklayın.
S4Yaşam alanlarından uzak tutun.
S5Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği sıvısı içinde saklayın.
S5. 1Su içinde saklayın.
S5. 2Petrol içinde saklayın.
S5. 3Parafin yağı içinde saklayın.
S6Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği inert gazı altında saklayın.
S6. 1Azot altında saklayın.
S6. 2Argon altında saklayın.
S6. 3Karbon dioksit altında saklayın.
S7Kimyasalı barındıran kabı, sıkıca kapalı tutun.
S8Kimyasalı barındıran kabı, kuru tutun.
S9Kimyasalı barındıran kabı, iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.
S12Kimyasalı barındıran kabı, gaz sızdırmaz şekilde kapalı tutmayın.
S13İnsan ve hayvanların besin maddelerinden uzakta saklayın.
S14Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ve kimyasal ile uyumsuz olan maddelerden uzak tutun.
S14. 1İndirgenlerden, ağır metal bileşiklerinden, asitlerden ve bazlardan uzak tutun.
S14. 2Yükseltgenlerden, asidik bileşiklerden ve ağır metal bileşiklerinden uzak tutun.
S14. 3Demirden uzak tutun.
S14. 4Su ve bazlardan uzak tutun.
S14. 5Asitlerden uzak tutun.
S14. 6Bazlardan uzak tutun.
S14. 7Metallerden uzak tutun.
S14. 8Yükseltgenlerden ve asidik bileşiklerden uzak tutun.
S14. 9Kolay alev alıcı organik maddelerden uzak tutun.
S14. 10Asitlerden, indirgenlerden ve alev alıcı maddelerden uzak tutun.
S14. 11Alev alıcı maddelerden uzak tutun.
S15Isıdan koruyun.
S16Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun ve yakınında sigara içmeyin.
S17Yanıcı maddelerden uzak tutun.
S18Kimyasalı barındıran kabı açarken ve tutarken özen gösterin.
S20Alev alıcı maddelerden uzak tutun.
S21Kimyasal ile çalışırken sigara içmeyin.
S22Kimyasalın tozunu solumayın.
S23Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği gaz, buhar, duman vb.  formlarında solumayın.
S23. 1Gaz olarak solumayın.
S23. 2Buhar olarak solumayın.
S23. 3Sprey halinde solumayın.
S23. 4Dumanlarını solumayın.
S23. 5Buhar ve sprey halinde solumayın.
S24Kimyasalın deri ile temasından kaçının.
S 25Kimyasalın göz ile temasından kaçının.
S 26Kimyasalın gözle teması halinde, gözü bol su ile defalarca yıkayın.
S 27Kimyasalın bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarın.
S 28Kimyasalın deri ile teması halinde, deriyi üretici firmanın önerdiği madde ile bol miktarda  yıkayın.
S 28.1Bol miktarda su ile yıkayın.
S 28.2Bol miktarda su ve sabunla yıkayın.
S 28.3Bol miktarda su, sabun ve mümkünse polietilen glikol 400 ile yıkayın.
S 28.4Bol miktarda polietilen glikol 300 ve etanol (2:1) karışımı ile ve daha sonra su ve sabunla yıkayın.
S 28.5Bol miktarda polietilen glikol 400 ile yıkayın.
S 28.6Bol miktarda polietilen 400 ile yıkayıp ardından bol su ile durulayın.
S 28.7Bol miktarda su ve asitli sabun ile yıkayın.
S 29Lavaboya dökmeyin.
S 30Kimyasala asla su ilave etmeyin.
S 33Elektrostatik yüklemelere karşı önlem alın.
S 34Çarpma ve sürtünmeden kaçının.
S 35Kimyasal ve onu barındıran kap, en uygun şekilde imha edilmelidir.
S 35.1Kimyasal ve onu barındıran kap, imha edilmeden önce %2 lik NaOH ile muamele edilmelidir.
S 36Kimyasalla çalışırken uygun niteliklerde koruyucu giysiler giyin.
S37Kimyasalla çalışırken, uygun niteliklerde koruyucu eldiven kullanın.
S38Havalandırmanın yetersiz olması durumunda, maske kullanın.
S 39Kimyasalla çalışırken koruyucu gözlük, yüz maskesi kullanın.
S 40Kimyasalla bulaşan zemini ve malzemeleri temizlemek için üretici firmanın önerdiği malzemeleri kullanın.
S 40.1Bol miktarda su kullanın.
S 41Yangın veya patlama durumunda dumanlarını solumayın.
S 42Kimyasalın buharlaştırılması veya püskürtülmesi halinde, üretici firmanın önerdiği türden maske kullanın.
S 43Yangın anında üretici firmanın önerdiği yangın söndürücüsünü kulanın.
S 43.1Yangın anında, su kullanın.
S 43.2Yangın anında, su veya toz söndürücü kullanın.
S 43.3Yangın anında, toz söndürücü kullanın.  Asla su kullanmayın.
S 43.4Yangın anında, CO2 kullanın.  Asla su kullanmayın.
S 43.6Yangın anında, kum kullanın.  Asla su kullanmayın.
S 43.7Yangın anında, metal yangın tozu kullanın.  Asla su kullanmayın.
S 43.8Yangın anında, kum, CO2 ve toz söndürücü kullanın.  Asla su kullanmayın.
S 45Kendizi iyi hissetmediğinizde veya kaza durumunda, derhal doktora başvurun (kimyasalın etiketini doktora gösteriniz).
S 46Kimyasalın yutulması halinde derhal doktora başvurun (doktora kimyasalın kabını veya etiketini gösteriniz).
S 47Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği sıcaklığın altında tutun.
S 48Kimyasalı üretici firmanın önerdiği madde ile ıslak tutun.
S 48.1Su ile ıslak tutunuz.
S 49Kimyasalı orjinal kabında saklayın.
S 50Kimyasalı üretici firmanın önerdiği madde ile karıştırmayın.
S 50.1Asitlerle karıştırmayın.
S 50.2Bazlarla karıştırmayın.
S 50.3Kuvvetli asitlerle, kuvvetli bazlarla veya demir olmayan metallerle ve tuzları ile karıştırmayın.
S 51Kimyasalı sadece iyi havalandırılmış yerlerde kullanın.
S 52İç mekanlardaki geniş yüzeylerin kullanımı için uygun değildir.
S 53Kimyasala maruz kalmaktan kaçının.
S 56Kimyasalın ve kabının imha edilmesini, tehlikeli maddelere özel bir imha bölgesinde gerçekleştirin.
S 57Kimyasalın çevreye bulaşmaması için, uygun bir kap kullanınız.
S 59Kimyasalın temizlenerek yeniden kullanımı için üretici firmadan bilgi alın.
S 60Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde olarak imha edin.
S 61Çevreye sızmasından bulaşmasından kaçınmak için, özel güvenlik önlemlerinden yararlanın.
S 62Kimyasalın yutulması halinde, hastayı kusturma yoluna gitmeyiniz.  Derhal kimyasalın kabını veya etiketini yanınıza alarak, doktora başvurun.