Rokim kimyasallarımızın etiketlenmesinde kullanılan risk (R) kodlarının karşılıkları nedir biliyor musunuz? Bu bilgileri sizler için derledik ve aşağıdaki gibi bir tablo oluştu. Lütfen inceleyin ve kimyasal ürünlerimizi kullanırken bu bilgilere göre önlemlerinizi alın.

Risk Kodları Anlamları
R1 Kuru halde iken patlama riski taşır
R2 Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, patlama riski taşır
R3 Sürtünme, şiddetli çarpma, ateş (alev) veya diğer tutuşturucu kaynaklarla, çok yüksek patlama riski taşır
R4 Metallerde çok hassas ve patlayıcı nitelikte bileşikler oluşturur
R5 Isıtma ile patlama riski oluşabilir
R6 Havada veya havasız ortamda patlama riski taşır
R7 Yangına sebep olabilir
R8 Yanıcı maddelerle teması halinde, yangına sebep olabilir
R9 Yanıcı maddelerle karıştırılması halindepatlama risk taşır
R10 Alev alıcı (tutuşucu) madde, alev alma riski taşır
R11 Yüksek alev alma riski taşır
R12 Çok yüksek alev alma riski taşır
R13 Çok tutuşucu, alev alıcı sıvılaştırılmış gaz
R14 Su ile şiddetli reaksiyon verme riski taşır
R15 Su ile temas halinde, çok yüksek alev alma riski taşıyan gaz çıkış olur
R16 Yükseltgenlerlekarıştırılması halinde, patlama riski taşır
R17 Havada kendiliğinden alev alma riski taşır
R18 Kullanım esnasında alev alıcı /patlayıcı buhar /hava karışımının oluşma riskini taşır
R19 Patlayıcı peroksitler oluşturabilme riski taşır
R20 Solunması halinde zararlı olma riski taşır
R21 Deri ile temas halinde, zararlı olma riski taşır
R22 Yutulması halinde, zararlı olma riski taşır
R23 Solunması halinde, zehirli olma riski taşır
R24 Deri ile temas halinde, zehirli olma riski taşır
R25 Yutulması halinde, zehirli olma riski taşır
R26 Solunması halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taşır
R27 Deri ile temas halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taşır
R28 Yutulması halinde, yüksek ölçüde zehirli olma riski taşır
R29 Suyla temas halinde, zehirli gazlar salma riski taşır
R30 Kullanım esnasında, yüksek alev alıcı olabilme riski taşır
R31 Asitle temas halinde, zehirli gaz salma riski taşır
R31.1 Bazla temas halinde, zehirli gaz salma riski taşır
R32 Asitle temas halinde, yüksek ölçüde zehirli gaz salma riski taşır
R33 Kümulatif(canlıda birikim) etkisinin, zararlı olması riskini taşır
R34 Yanığa neden olma riski taşır
R35 Çok ciddi yanığa neden olma riski taşır
R36 Gözleri irite(tahriş) etme riski taşır
R37 Solunum sistemini irite(tahriş) etme riski taşır
R38 Deriyi tahriş etme riski taşır
R39 Geri dönüşü olmayan çok ciddi zararlara neden olma riski taşır
R40 Geri dönüşü olmayan zararlara neden olması muhtemel madde
R41 Gözlerde ciddi tahribat yapma riski taşır
R42 Solunması halinde olumsuz şekilde duyarlılaşmaya neden olması muhtemel madde
R43 Deri ile temas halinde, aşırı duyarlılığa neden olması muhtemel madde
R44 Kapalı sistemlerde ısıtılması halinde, patlama riski taşır
R45 Kansere neden olabilme riski taşır
R46 Kalıtımsal, genetik tahribata neden olabilme riski taşır
R47 Erken doğum, düşük, sakat doğuma neden olabilme riski taşır
R48 Uzun süre maruz kalındığında, ciddi sağlık sorunlarına neden olma riski taşır
R49 Solunması halinde, kansere neden olabilme riski taşır
R50 Sudaki canlılara çok zehirli olma riski taşır
R51 Sudaki canlılara zehirli olma riski taşır
R52 Sudaki canlılara zararlı olma riski taşır
R53 Akuatik çevrelerde (denizler, akarsular, göller vb.) uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski taşır
R54 Flora’ya(doğal bitki topluluklarına) zehirli olma riski taşır
R55 Fauna’ya(doğal hayvan topluluklarına) zehirli olma riski taşır
R56 Toprak organizmalarına (canlılarına) zehirli olma riski taşır
R57 Arılara zehirli olma riski taşır
R58 Çevrede, uzun vadede zararlı etkilere neden olabilme riski taşır
R59 Ozon tabakasına zarar verme riski taşır
R60 Doğurganlığın engellenmesine neden olabilme riski taşır
R61 Ana rahmindeki cenine zarar verebilme riski taşır
R62 Doğurganlığı engellemesi muhtemel madde
R63 Ana karnındaki cenine zarar vermesi muhtemel madde
R64 Anne sütü emen bebeklere zarar verebilme riski taşır