Rokim kimyasallarımızın etiketlenmesinde kullanılan güvenlik (S) kodlarının karşılıkları nedir biliyor musunuz? Bu bilgileri sizler için derledik ve aşağıdaki gibi bir tablo oluştu. Lütfen inceleyin ve kimyasal ürünlerimizi kullanırken bu bilgilere göre önlemlerinizi alın.

Güvenlik Kodları Anlamları
S1 Kilit altında saklayın
S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın
S3 Serin yerde saklayın
S4 Yaşam alanlarından uzak tutun
S5 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ” … sıvısıiçinde” saklayın
S5.1 Su içinde saklayın
S5.2 Petrol içinde saklayın
S5.3 Parafin yağı içinde saklayın
S6 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği “……inert gazı altında” saklayın
S6.1 Azot altında saklayın
S6.2 Argon altında saklayın
S6.3 Karbon dioksit altında saklayın
S7 Kimyasalı barındıran kabı, “sıkıca kapalı tutun”
S8 Kimyasalı barındıran kabı, “kuru tutun”
S9 Kimyasalı barındıran kabı, “iyi havalandırılmış bir yerde saklayın”
S12 Kimyasalı barındıran kabı, “sımsıkı kapalı (gaz sızdırmaz şekilde kapalı) tutmayın”
S13 “İnsan ve hayvanların besin maddelerinden uzakta” saklayın
S14 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği ve kimyasal ile uyumsuz olan “…………..maddesinden /maddelerinden uzak tutun
S14.1 İndirgenlerden, ağır metal bileşiklerinden asitlerden ve bazlardan uzak tutun
S14.2 Yükseltgenlerden, asidik bileşiklerden ve ağır metal bileşiklerinden uzak tutun
S14.3 Demirden uzak tutun
S14.4 Su ve bazlardanuzak tutun
S14.5 Asitlerden uzak tutun
S14.6 Bazlardan uzak tutun
S14.7 Metallerden uzak tutun
S14.8 Yükseltgenlerdenve asidik bileşiklerden uzak tutun
S14.9 Kolay alev alıcı organik maddelerden uzak tutun
S14.10 Asitlerden, indirgenlerden ve alev alıcı maddelerden uzak tutun
S14.11 Alev alıcı maddelerden uzak tutun
S15 Isıdan uzak tutun (koruyun)
S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun ve yakınında sigara içmeyin
S17 Yanıcı maddelerden uzak tutun.
S18 Kimyasalı barındıran kabı açarken ve tutarken özen (dikkat) gösterin
S20 Alev alıcı maddelerden uzak tutun
S21 Kimyasal ile çalışırken sigara içmeyin
S22 Kimyasalın tozunu solumayın
S23 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği “gaz/buhar/duman/sprey vb. formlarında solumayın”
S23.1 Gaz olarak solumayın
S23.2 Buhar olarak solumayın
S23.3 Sprey halinde solumayın
S23.4 Dumanlarını solumayın
S23.5 Buhar ve sprey halinde solumayın
S24 Kimyasalın “deri ile temasından” kaçının
S 25 Kimyasalın “göz ile temasından” kaçının
S 26 Kimyasalın “gözle teması” halinde, “gözü bol su ile defalarca yıkayın”
S 27 Kimyasalın bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarın
S 28 Kimyasalın “deri ile teması” halinde, “deriyi üretici firmanın önerdiği bol miktarda …………………………..ile yıkayın”
S. 28.1 Bol miktarda su ile yıkayın
S. 28.2 Bol miktarda su ve sabunla yıkayın
S 28.3 Bol miktarda su, sabun ve mümkünse polietilen glikol 400 ile yıkayın
S 28.4 Bol miktarda polietilen glikol 300 ve etanol (2:1) karışımı ile ve daha sonra su ve sabunla yıkayın
S 28.5 Bol miktarda polietilen glikol 400 ile yıkayın
S 28.6 Bol miktarda polietilen 400 ile yıkayıp ardından bol su ile durulayın
S 28.7 Bol miktarda su ve asitli sabun ile yıkayın
S 29 Lavaboya dökmeyin
S 30 Kimyasala asla su ilave etmeyin
S 33 Elektrostatik yüklemelere karşı önlem alın
S 34 Çarpma ve sürtünmeden kaçının
S 35 Kimyasal ve onu barındıran kap, en uygun şekilde imha edilmelidir
S 35.1 Kimyasal ve onu barındıran kap, imha edilmeden önce % 2’lik Na-OH ile muamele edilmelidir
S 36 Kimyasalla çalışırken uygun niteliklerde “koruyucu giysiler” giyin
S37 Kimyasalla çalışırken, uygun niteliklerde “koruyucu eldiven”kullanın
S38 Havalandırmanın yetersiz olması durumunda, “maske” kullanın
S 39 Kimyasalla çalışırken “koruyucu gözlük/yüz maskesi” kullanın
S 40 Kimyasalla bulaşan zemini ve malzemeleri temizlemek için üretici firmanın önerdiği. “……………………..” kullanın
S 40.1 Bol miktarda su kullanın
S 41 Yangın ve/veya patlama durumunda dumanlarını solumayın
S 42 Kimyasalın “buharlaştırılması veya püskürtülmesi halinde, üretici firmanın önerdiği türden maske kullanın
S 43 Yangın anında üretici firmanın önerdiği yangın söndürücüsünü kulanın.
S 43.1 Yangınanında, “su” kullanın
S 43.2 Yangınanında, “su veya toz söndürücü” kullanın
S 43.3 Yangınanında, “toz söndürücü kullanın.” (Asla su kullanmayın)
S 43.4 Yangınanında, “CO2 kullanın. ” (Asla su kullanmayın)
S 43.6 Yangınanında, “kum kullanın.” (Asla su kullanmayın)
S 43.7 Yangınanında, “metal yangın tozu kullanın” (asla su kullanmayın)
S 43.8 Yangınanında, “kum, CO2ve toz söndürücü kullanın.” (Asla su kullanmayın)
S 45 Kendiziiyi hissetmediğinizde veya kaza durumunda, “derhal doktora başvurun.” (mümkünse, kimyasalın etiketini de doktora gösteriniz)
S 46 Kimyasalın yutulması halinde derhal doktora başvurun. (Doktora kimyasalın kabını veya etiketini gösteriniz)
S 47 Kimyasalı, üretici firmanın önerdiği .”………………………..°C sıcaklığın altında” tutun
S 48 Kimyasalı üretici firmanın önerdiği .”………………………maddesiile ıslak” tutun
S 48.1 Su ile ıslak tutunuz
S 49 Kimyasalı “orjinal kabında” saklayın
S 50 Kimyasalı üretici firmanın önerdiği “………………………….maddesiile karıştırmayın”
S 50.1 Asitlerle karıştırmayın
S 50.2 Bazlarla karıştırmayın
S 50.3 Kuvvetli asitlerle, kuvvetli bazlarlaveya demir olmayan metallerle ve tuzları ile karıştırmayınız
S 51 Kimyasalı sadece “iyi havalandırılmış yerlerde” kullanın
S 52 İç mekanlardakigeniş yüzeylerin kullanımı için uygun değildir
S 53 Kimyasala “maruz kalmaktan” kaçının
S 56 Kimyasalın ve kabının imha edilmesini, “tehlikeli maddelere özel bir imha bölgesinde gerçekleştirin
S 57 Kimyasalın çevreye bulaşmaması için, uygun bir kap kullanınız
S 59 Kimyasalın temizlenerek yeniden kullanımı için üretici firmadan bilgi alın
S 60 Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde olarak imha edin
S 61 Çevreye sızmasından bulaşmasından kaçınmak için, “özel güvenlik önlemlerinden yararlanın”
S 62 Kimyasalın yutulması halinde, hastayı kusturma yoluna gitmeyiniz. Derhal kimyasalın kabını veya etiketini yanınıza alarak, doktora başvurun