Newton Kanunları

Sir Isaac Newton' un hareket yasaları modern fiziğin temel ilkelerini oluşturur. 1687' de yayınlandığında, üç kanun, doğal dünyayı açıklamak için matematiksel formüller kullanımları bakımından benzersizdi.

Isaac Newton

Isaac Newton (1643 - 1727), İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı. 1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur.

Isaac Newton bilim insanları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilmektedir. 1999' un sonlarında 100 ileri gelen fizikçiyle gerçekleştirilen milenyum oylamasında Newton, tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında Albert Einstein' dan sonra 2. sırayı almıştır.

Newton Yasalarını Açıklamak için Kullanılabilir Ürünler

  • Newton' un Birinci Hareket Yasasını daha iyi anlamak için Eylemsizlik Deney Seti kullanılabilir.
  • Newton' un İkinci Hareket Yasasını daha iyi anlamak için Dinamik Takımı' nı inceleyin.
  • Newton' un Üçüncü Hareket Yasası' nın klasik bir gösterimi için ise Newton Topları' ına göz atın.

Newton' un Yasalarının Tanımlanması

Eylemsizlik : Newton' un İlk Hareket Yasası

Newton Eylemsizlik Yasası olarak da bilinen İlk Hareket Yasası, bir nesnenin hızının, dış kuvvet tarafından harekete geçirilmediği sürece değişmeyeceğini belirtir.

Bu, durmakta olan bir nesnenin bir kuvvet ile hareket etmesine neden olana kadar durmaya devam edeceği anlamına gelir. Aynı şekilde, hareket halindeki bir nesne üzerine bir kuvvet etki edinceye veya hızının değişmesine neden olana kadar harekete devam edecektir.

F=m.a : Newton' un İkinci Hareket Yasası

Newton' un İkinci Hareket Yasası bir cismin ivmesinin o cismin kütlesi ile ters orantılı, o cisme uygulanan net kuvvetle doğru orantılı olduğunu cebirsel olarak ifade eder.

Başka bir deyişle, kuvveti hesaplamada kullanılacak formül F = m.a (kuvvet = kütle x ivme) dır. Kullanılan kuvvetin miktarını bulmak için sürtünme gibi negatif etkenler toplam kuvvetten çıkarılmalıdır.

Bu prensibi, aynı zamanda bir taş veya mermer ve sıkıştırılmış bir kağıt topunu bırakarak gösterebilirsiniz. Aynı zamanda düşerler ve ivmeleri, üzerlerine etki eden yerçekimi kuvveti nedeniyle sabittir. Ancak taş, daha büyük kütlesi nedeniyle, yere çarptığında çok daha büyük bir darbe kuvvetine sahiptir. İki nesneyi de kumlu veya unlu bir tabana düşürürseniz, her bir nesne için çarpma kuvvetinin ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Bunu göstermenin bir başka yolu da, iki oyuncak arabayı veya aynı anda eşit kütleye sahip olan tekerlekli patenleri kullanmaktır; bunlardan biri diğerinden daha zorludur. Kütle, her ikisinde de eşittir, ancak ivme, üzerinde daha fazla kuvvet uyguladığınızda daha fazladır.

Etki / Tepki : Newton' un Üçüncü Hareket Yasası

Açıkçası, Newton' un Üçüncü Hareket Yasası "her eylem için eşit ve karşıt bir tepki" olduğunu söyler.

Newton Topları

Bunun nasıl çalıştığını anlamak için bir çift paten ve bir top kullanın. Patenleri ayağınıza takıp topu sert bir şekilde atarsanız ne olur? Topu fırlatma gücü patenlerinizi (ve sizi) diğer yöne iter. Bunu örneklemek için Newton Topları' nı da kullanabilirsiniz. Bu ürün, çerçeveye asılmış çelik bilyelerden oluşmaktadır. Bir uçtaki top geri çekilip bırakıldığında, diğer toplara sallanarak çarpar. Karşı uçtaki top daha sonra resimde gösterildiği gibi ilk topa eşit bir kuvvetle sallanır. Birinci topun kuvveti, diğer uçtaki topta eşit ve zıt bir reaksiyona neden olur.