STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımıdır.

STEM Eğitim Amaçları Doğrultusunda Öğrencilere Nasıl Katkılar Sağlanabilir ?

Bu sistem öğrencileri küçük yaştan itibaren eğitimin içinde dahil ederek sorun çözmede farklı bakış açıları ile düşünme ve çözümler üretme, sorumluluk sahib olma bilincinin gelişmesi, üretkenliğin en iyi seviyeye gelerek artış göstermesi gibi sonuçların oluşmasını amaçlamaktadır. Düzenli olarak ilerleyen bu eğitimde de gerekli başarı elde ediliyor.

Öğrencilerin ağırlıklı olarak ilgi gösterdiği alanlarda yoğunlaşarak gelişmelerine de büyük katkı sağlanıyor. Böylece sosyal hayatlarında da çok daha mutlu ve bilinçli bir nesil yetiştirilmiş oluyor. Bu konuda öğretmenler de büyük bir özveri ve istek ile öğrencilerin gelişmesine destek sağlamaktadır.

Stem Eğitim Neden Bu kadar Önemli?

Teknolojik imkanları genel olarak sağlıklı kullanılmadığını düşünecek olursak, bu eğitim ile öğrenciler en doğru yönlendirme ve yaklaşım ile düzene girmektedir. Bu anlamda önemi son derece fazladır. Yaratıcılığın artması, teknik kullanarak matematiksel olarak düşünme yetisinin gelişmesi de diğer önemli olan detaylar arasında yer almaktadır.