Haberler & Duyurular

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Nedir? Alanları Nelerdir?

tba nedir blog

Tasarım beceri atölyeleri (TBA) bilişsel olduğu kadar bilişsel olmayan ve çok yönlü başarıda birebir rolü olan bu becerileri çocuklarımızın doğasına uygun, tecrübe temelli sistemlerle geliştirmek için dizayn edilmiş bir eğitim programıdır.

Bu atölyelerde çocuklarımız birebir üretim süreci içinde, sürekli ve yapıcı bir geribildirim çerçevesinde eğitim ve öğretim görecektir. Bu süreç içinde çocuklarımız akademik başarı da dahil olmak üzere tüm bütünsel başarı ögelerinin ön koşulu olan karakter özelliklerini doğalarına uygun bir şekilde geliştirip, pekiştireceklerdir.

Tasarım ve Beceri Atölyeleri (TBA) Nedir?

Tasarım Beceri Atölyeleri katılımcı öğrenmeyi destekleyen bütünsel bir eğitim yaklaşımıdır. Atölyeler öğrencilerin birlikte etkileşimli öğrenmelerini sağlayan, klasik sınıf tasarımının sınırlılıklarının ötesinde açık öğrenme alanlarıdır.

Tasarım beceri atölyelerinin arkasındaki pedagojik kuram özü itibari ile eğitimde başarıya bütünsel bir yaklaşımı içermekte ve çocukta karakter gelişimini ön plana çıkarmaktadır.

Bu kuram ve uygulamaları, 21. yüzyılın insan kaynağı taleplerine karşılık olarak, öğrencilerimizde kişisel olduğu kadar sosyal becerileri de okul ortamında geliştirmeyi bütünsel başarı çıktısı için ön koşul olarak kabul etmektedir.

Tasarım beceri atölyeleri bilişsel olduğu kadar bilişsel olmayan ve çok yönlü başarıda birebir rolü olan bu becerileri çocuklarımızın doğasına uygun, tecrübe temelli sistemlerle geliştirmek için dizayn edilmiş bir eğitim programıdır. Bu atölyelerde çocuklarımız birebir üretim süreci içinde, sürekli ve yapıcı bir geribildirim çerçevesinde eğitim ve öğretim görecektir.

Bu süreç içinde çocuklarımız akademik başarı da dahil olmak üzere tüm bütünsel başarı ögelerinin ön koşulu olan karakter özelliklerini doğalarına uygun bir şekilde geliştirip, pekiştireceklerdir.

tba neye yarar

Tasarım ve Beceri Atölyeleri (TBA) Alanları Nelerdir?

BİLİM

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Atölyesi (FeTeMM)

Fetemm Atölyeleri’ nde teorik bilginin dönüştürülmesi amacıyla,

 • Fen Bilimleri,
 • Teknoloji,
 • Mühendislik,
 • Matematik vb.

uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Yazılım ve Tasarım Atölyesi

Bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar doğrultusunda öğrencilerimizin yeni bilgi ve teknolojileri üreten, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanmalarını geliştiren uygulamalara yönelik becerilerin geliştirilmesi amacıyla,

 • Robotik ve Kodlama,
 • Yazılım,
 • Üç Boyutlu (3D) Tasarım,
 • Grafik Tasarım vb.

uygulama alanlarına dönük çalışmaları içeren atölyedir.

SANAT

Görsel Sanatlar Atöylesi

Çizgi, boya ve hacim veren maddeler kullanılarak çeşitli teknikler ile temel tasarım ilke ve elemanlarına uygun, estetik bir değeri olan çalışmalara yönelik,

 • Resim
 • Geneleksel Türk El Sanatları (Hat, Tezhip, Ebru Sanatı, Minyatür, Halı-Kilim Dokumacılığı, İğne Oyası, Örgü, Süs Eşyaları Yapımı vb.)
 • Heykel
 • Seramik
 • Mozaik
 • Özgün Baskı (Linol)
 • Vitray vb.

uygulama alanlarına ilişkin becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Ahşap ve Metal Atölyesi

Üç boyutlu ahşap ve metal ürünlerin tasarlanması ve üretilmesine yönelik,

 • Ahşap Tasarımı (Oyuncak, maket, kukla yapımı vb.)
 • Ahşap Oymacılığı
 • Filografi (Çivi Sanatı)
 • Tel Bükme Sanatı
 • Alüminyum Folyo ile Röylef Yapımı
 • Bakır Levha Desen Kabartma vb.

uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Müzik Atölyesi

Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatsal alanlara ilişkin,

 • Dinleme-Söyleme
 • Müziksel Algı ve Bilgilenme
 • Müziksel Yaratıcılık
 • Müzik Kültürü vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.

SPOR

Salon Sporları

Kapalı alanda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesinin yönelik,

 • Atıcılık
 • Dans Sporları
 • Güreş
 • Karate
 • Dart
 • Eskirim
 • Halter
 • Okçuluk
 • Jimnastik
 • Fitness vb.

sporlarının yapıldığı aanlardır.

Açık Hava Sporları

Açık alanda çeşitli sporftif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesine yönelik,

 • Futbol
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Tenis
 • Geleneksel Çocuk Oyunları
 • Oryantiring
 • İzcilik
 • Eğitsel oyun parkurlarında fiziksel etkinlikler gerçekleştirme vb.

sportif alanlarda etkinliklerin gerçekleştirildiği alandır.

KÜLTÜR

Drama Atölyesi

İnsanın eyleme dönüşmüş ifadeler ile kendini veya bir olayı, bir olguyu anlatmasına ilişkin,

 • Tiyatro
 • Drama
 • Mahalli Oyunlar
 • Karagöz-Hacivat (Gölge Oyunları)
 • Kukla
 • Masal ve Fıkra Anlatma
 • Müzikal Gösteriler
 • Pandomim
 • Sunuculuk, Diksiyon vb.

alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyelerdir.

Dil ve Eleştirel Düşünce Atölyesi

Günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilmeye ilişkin, becerilerin geliştirildiği atölyedir.

YAŞAM

Yaşam Becerileri Atölyesi

Öğrencilerde;

 • Kendilerine yetebilme
 • Bağımsız bireyler olarak yetişme
 • Girişimcilik
 • Finansal okur yazarlık
 • Basit tamirat işleri yapabilme
 • Küçük ev aletlerini kullanabilme
 • Yemek kültürü
 • Güvenlikli ve sağlıklı yaşama beceriler üzerine doğru davranma
 • Etkili ve doğru iletişim kurma
 • Evde yalnız kaldığında temel ihtiyaçlarını karşılama vb.

temel yaşam becerilerinin kazandırılmasının amaçlandığı atölyelerdir.

Bahçe ve Hayvan Bakımı Atöylesi

Öğrencilerin dinlenebilme, bitki ve hayvanların gelişim büyüme süreçlerini gözlemleyebilme, bakımlarında aktif rol alaraksorumluluk duygularını geliştirebilme, toprağa özgürce dokunabilme ve doğal çevre ile hayvanların korunmasına dair etkinliklerin gerçekleştirilmesine ilişkin,

 • Organik tarımsal üretim
 • Fidan dikim ve bakımı
 • Süs bitkisi yetiştiriciliği
 • Hayvan bakımı
 • Peyzaj
 • Kazıbilim (Arkeoloji) vb.

uygulama alanlarında becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı atöylelerdir.