FeTeMM Atölyesi (95)

Görsel Sanatlar Atölyesi (80)

Yazılım ve Tasarım Atölyesi (30)

Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi (9)

Tüm Ürünler (190)

Kategorideki Popüler Ürünler

Ebru Tarağı 35 cm 7 mm Aralıklı
Sepete Ekle
OE.0040

Ebru Tarağı 35 cm 7 mm Aralıklı

46,61
Zımpara Kağıdı No 120
Sepete Ekle
OF.0497

Zımpara Kağıdı No 120

7,85
Cam Vitray Boyası Su Bazlı Yeşil 50 ml
Sepete Ekle
CMB50-06

Cam Vitray Boyası Su Bazlı Yeşil 50 ml

11,21
Sarma Yay 75 mm Çaplı Yassı Tel
Sepete Ekle
OF.0352

Sarma Yay 75 mm Çaplı Yassı Tel

180,07
Cam Boru Dik Açılı 15/5 cm Boyunda
Sepete Ekle
OF.0080

Cam Boru Dik Açılı 15/5 cm Boyunda

16,93
Silikon Mum Çubuk 11
Sepete Ekle
OF.0429

Silikon Mum Çubuk 11,2 mm x 30 cm 1 kg

191,84

Kategorideki Çok Satan Ürünler

Koruyucu Gözlük
Sepete Ekle
OF.0154

Koruyucu Gözlük

15,55
Ampul 2
Sepete Ekle
OF.0176

Ampul 2,5V 0,3A

5,16
Y Boru Plastik
Sepete Ekle
OF.0129

Y Boru Plastik

8,85
Cam Boru Bir Ucu Kapalı 6x150 mm
Sepete Ekle
OF.0079

Cam Boru Bir Ucu Kapalı 6×150 mm

10,94
Deney Tüpü Cam Nötr 25x150 mm
Sepete Ekle
L11703.2515

Deney Tüpü Cam Nötr 25×150 mm

8,67
Duy Mini Boy Ed 10
Sepete Ekle
OF.0488

Duy Mini Boy Ed 10

1,53

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Nedir?

Çocuklarımızın bilim, sanat, spor, kültür ve yaşam alanlarındaki yeteneklerinin keşfedilmesini ve becerilerinin bütüncül olarak geliştirilmesini hedefleyen öğretim yaklaşımıdır

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ortaya konan hedeflerden biridir ve amaç tüm okullara tasarım beceri atölyeleri kurulmasıdır. Atölyeler sadece mesleki eğitimlerde değil de tüm okullarda kullanılması dünyada ve de ülkemizde tekrar gündeme gelmiştir. Ülkemizde bu eğilim özel okullarda başladı, ardından da BİLSEM’ lere aktarıldı. 2023 Eğitim Vizyonuyla beraber, atölyelerin tüm yurttaki devlet okullarına yapılması planlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilkokuldan başlayarak tüm öğretim kademlerinde okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için Tasarım Beceri Atölyeleri kurulması hedeflenmektedir.

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) ile Hedeflenen Nedir?

Tasarım Beceri Atölyeleri ile öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesi sağlanacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacaktır.

Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır.
Bununla beraber bu atölyeler, yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekanlar olarak düzenlenecektir.

Tasarım beceri atölyeleri, öğrencilerin derslere yönelik bilişsel becerilerini yaparak yaşayarak deneyimleme fırsatı veren, sadece tüketen bireyler olmak yerine üretim sürecini de destekleyecek nitelikler kazandıran, bununla birlikte öğrencilerin duyuşsal ve psikomotor becerilerini de geliştiren ortamlar olarak bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Nelerden Oluşur?

Güçlü yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için ilkokul ve ortaokullarda kurulacak Tasarım-Beceri Atölyeleri 21. yüzyıl becerileri, yükseköğretim alanları ile bilim, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri odaklı olarak değerlendirilmiş ve 5 alanda 10 atölye modeli ortaya çıkarılmıştır.

Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) Atölyesi: Teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesi amacıyla; Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik Matematik vb. uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Yazılım ve Tasarım Atölyesi: Bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar doğrultusunda öğrencilerimizin yeni bilgi ve teknolojileri üreten, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanmalarını geliştiren uygulamalara yönelik becerilerin geliştirilmesi amacıyla; Robotik ve Kodlama, Yazılım, Üç Boyutlu (3D) Tasarım, Grafik Tasarım vb. uygulama alanlarına dönük çalışmaları içeren atölyedir.

Görsel Sanatlar Atölyesi: Çizgi, boya ve hacim veren maddeler kullanılarak çeşitli teknikler ile temel tasarım ilke ve elemanlarına uygun, estetik bir değeri olan çalışmalara yönelik; Resim, Geleneksel Türk El Sanatları (Hat, Tezhip, Ebru Sanatı, Minyatür, Halı - Kilim Dokumacılığı, El Nakışı, İğne Oyası, Örgü, Takı, Süs Eşyaları Yapımı vb.), Heykel, Seramik, Mozaik, Vitray vb. uygulama alanlarına ilişkin becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Ahşap ve Metal Atölyesi: Üç boyutlu ahşap ve metal ürünlerin tasarlanması ve üretilmesine yönelik; Ahşap Tasarımı (Oyuncak, maket, kukla yapımı vb.), Ahşap Oymacılığı, Filografi (Çivi sanatı), Tel Bükme Sanatı, Alüminyum Folyo İle Rölyef Yapımı, Bakır Levha Desen Kabartma vb. uygulama alanlarında becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Müzik Atölyesi: Sese biçim veren, malzemesi ses ve söz olan sanatsal alanlara ilişkin; Dinleme-Söyleme, Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık, Müzik Kültürü vb. alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi: İnsanın eyleme dönüşmüş ifadeler ile kendini veya bir olayı, bir olguyu anlatmasına ilişkin; Tiyatro, Drama, Mahalli Oyunlar, Karagöz – Hacivat (Gölge Oyunları), Kukla, Masal ve Fıkra Anlatma, Müzikal Gösteriler, Pandomim, Sunuculuk, Diksiyon vb. alanlarda becerilerin geliştirildiği atölyedir.

Yaşam Becerileri Atölyesi: Öğrencilerde; Kendilerine yetebilme, Bağımsız bireyler olarak yetişme, Girişimcilik, Finansal okur yazarlık, Basit tamirat işlemleri yapabilme, Küçük ev aletlerini kullanma, Yemek kültürü, Güvenli ve sağlıklı yaşam becerileri üzerine doğru davranış geliştirme, Etkili ve doğru iletişim kurma, Evde yalnız kaldığında temel ihtiyaçlarını karşılama vb. temel yaşam becerilerinin kazandırılmasının amaçlandığı atölyedir.

Tabiat ve Hayvan Bakımı Atölyesi: Öğrencilerin dinlenebilme, bitki ve hayvanların büyüme süreçlerini gözlemleyebilme, bakımlarında aktif rol alarak sorumluluk duygularını geliştirebilme, toprağa özgürce dokunabilme ve doğal çevre ile hayvanların korunmasına dair etkinliklerin gerçekleştirilmesine ilişkin; Organik tarımsal üretim, Fidan dikim ve bakımı, Süs bitkisi yetiştiriciliği, Hayvan bakımı, Peyzaj, Kazıbilim (Arkeoloji) vb. uygulama alanlarında becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı atölyedir

Salon Sporları: Kapalı alanda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesine yönelik; Atıcılık, Dans Sporları, Güreş, Karate, Dart, Jimnastik, Fitness vb. sporlarının yapıldığı alandır.

Açık Hava Sporları: Açık alanda çeşitli sportif etkinlikler ile düzenli spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya katkı sunan, öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesine yönelik; Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Geleneksel Çocuk Oyunları, Oryantiring, İzcilik, Eğitsel oyun parkurlarında fiziksel etkinlikler gerçekleştirme vb. sportif alanlarda etkinliklerin gerçekleştirildiği alandır.