Deneysel Aktiviteler, Kimya Projeleri

Titrasyon İşlemi Nedir ve Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

titrasyon yapimi

Genel Kimya’ da, titrasyon, dikkatle ölçülen bir hacmin konsantrasyonu bilinen başka bir maddenin (titrant) bir çözeltisi ile reaksiyona girmesine izin vererek bir çözeltinin konsantrasyonunu belirleme prosedürüdür olarak tanımlanır.

Bir diğer tanım olarak ise titrasyon, bilinen konsantrasyondaki bir çözelti ile kimyasal reaksiyonuna dayalı olarak bilinmeyen bir çözeltinin konsantrasyonunu hesaplamak için kullanılan bir tekniktir. İşlem genellikle, reaksiyon tamamlanana kadar bilinen bir çözeltinin (titrant) bilinen bir bilinmeyen çözelti miktarına (analit) eklenmesini içerir. Analitin konsantrasyonunu hesaplamak için kullanılan titrant hacmini ölçersiniz.

Kimyasal reaksiyonlar doğru bir şekilde dengelendiğinde, birlikte reaksiyona giren şeyler (analit) ile ürünleri arasında uygun bir ilişki sağlar. Bu ilişki bir titrasyonda gerekli bir faktördür.

Bir titrasyonun gerçekleştirilmesi beceri ve zaman gerektirebilir. Standart çözelti (titrant), belirli bir miktarda ürün üretmek için diğer analit ile reaksiyona sokulabilir. Bu yöntem büyük ölçüde gözlerinize ve ölçümlerinizin doğruluğuna bağlıdır.

Analiti bir erlene ve titrantı da bir büret içine yerleştirin. Titrantı, son noktaya ulaşılana kadar analite ekleyin. Bu genellikle bir renk değişikliğiyle gösterilir; örneğin, alkalide pembeden asitte renksize değişen, yaygın olarak kullanılan bir asit-baz göstergesi olan birkaç damla fenolftalein eklenerek.

titrasyon nasil yapilir

Titrasyon Hesaplamaları

Titrasyon formülünü kullanın. Titrant ve analit 1:1 mol oranına sahipse, formül;

asidin molaritesi (M) x asidin hacmi (V) = bazın molaritesi (M) x bazın hacmi (V)

Molarite; bir litre çözelti başına çözünen maddenin mol sayısı olarak ifade edilen bir çözeltinin konsantrasyonudur.

Oran 1:1 değilse, formülün değiştirilmiş bir versiyonunu kullanın. Örneğin, 25 ml’ lik bir sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisini eşdeğerlik noktasına titre etmek için 35 ml 1,25 M hidroklorik asit (HCl) gerekiyorsa, 1:1 oran formülünü kullanarak NaOH konsantrasyonunu hesaplayabilirsiniz, çünkü hidroklorik asit ve sodyum hidroksit 1:1 mol oranına sahiptir (bir mol HCl, bir mol NaOH ile reaksiyona girer).

Asidin molaritesini asit hacmiyle (1,25 x 35) çarpın. Sonra bu cevabı (43,75) alın ve tabanın hacmine (25) bölün. Cevap, tabanın molaritesi olan 1,75 M’ dir.

Titrasyon hesaplaması, diğer reaktifin konsantrasyonunu kullanarak bir titrasyonda reaktanlardan birinin konsantrasyonunu (mol olarak) hesaplamak için kullanılan basit bir formüldür. Nötr bir çözelti oluşturmak için hangi asit ve alkali hacimlerinin gerekli olduğunu belirlemek için genellikle asit-alkali reaksiyonlarında titrasyonlar yapılır. Kuvvetli baz ile kuvvetli asit, kuvvetli baz ile zayıf asit veya zayıf baz ile kuvvetli asit içerebilirler.

Set Olarak Bulunuyor!

Kimya Malzemeleri için Alışveriş Yapın!

Okul Dünyası, çok çeşitli Kimya ürünleri ve kitleri sunar. Öğrenciler ve kurumlar için uygun fiyatlı laboratuvar malzemeleri, okul kimyasalları, kitler ve laboratuvar deneyleri için ihtiyacınız olan her şeyi bulun.

Listeye geri dön