Eğitim araç gereçleri, okul malzemeleri, sınıf donanımları ve ekipmanları...

Tübitak 4006 Bilim Fuarı 2020 Ürünleri

Tübitak 4006 Bilim Fuarı süresince en çok ihtiyaç duyacağınız ürünleri sizler için derledik. Önceki yıllarda en çok satın alınan veya talep edilen ürünleri bir araya getirdik ve hızlıca erişiminize sunduk. Gelin listeler içerisinde hangi kategorilerimiz ve ürünlerimiz olduğuna birlikte göz atalım...

Okul Kimyasalları

OKUL KİMYASALLARI

Laboratuvar Malzemeleri

LABORATUVAR MALZEMELERİ

Anatomik Modeller

ANATOMİK MODELLER

Arduino Ürünleri

ARDUINO ÜRÜNLERİ

Gösterilen 1 - 16 / Toplam : 39

Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla
sayfa başı

Izgara  Liste 

Sayfa :
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Gösterilen 1 - 16 / Toplam : 39

Büyükten Küçüğe Sıralamayı Ayarla
sayfa başı

Izgara  Liste 

Sayfa :
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Tübitak 4006 Bilim Fuarı 2020 Nedir?

Tübitak 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programının amacı, 5-12. sınıf ortaokul ve lise öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeleri için teşvik etmek, soru ve sorunlara çözüm bulmak için bilimsel yolların izlenmesi becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bir problemin tanımlanmasından çözümüne kadar izlenmesi gereken ve belirli bir sistematik yolla yürütülen süreç "Bilimsel Proje" olarak tanımlanmaktadır. 4006 Tübitak Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında verilen destek, öğrencilerimizi bilimsel projeler üretmeye yönelik motive eden bir araçtır. Bu noktada danışman öğretmenin rehberliğinde ortaya konulan proje fikrinin büyük ölçüde öğrenciye ait olması beklenmektedir. Bu fikir, günlük yaşam problemlerini çözmeye ilişkin basit bir çözüm önerisi olabileceği gibi, ilgili konu alanında var olan bilgilerin derinlemesine incelenmesine ve yeni bilgiler üretilmesine de yol açabilir. Büyük başarıların birçoğunun küçük adımlarla başlayan basit araştırmalar olduğuna yönelik bilim tarihinde çok sayıda örnek yer almaktadır.

Tübitak 4006 Bilim Fuarının Amacı Nedir?

Farklı seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanmaktadır.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları; temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak MEB' e bağlı devlet okulları, Mesleki Eğitim Merkezleri ve BİLSEM' lerdedüzenlenen, TÜBİTAK tarafından uygun görülen alt projelerin sergilendiği etkinliklerdir. Okullarda düzenlenen bu fuarlarla, 5-12. sınıf öğrencilerinin; öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapacakları, bu araştırmaların sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrencilerin ve izleyicilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortamın oluşturulması amaçlanmaktadır. 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları ile aşağıda belirtilen bilim ve mühendislik becerilerinin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri projelerle;

 • Bir sistemde değişkenin veya bileşenin değişmesi durumunda delillere dayalı olarak model oluşturabilmesi veya var olan bir model üzerinde değişiklikler yapabilmesi,
 • Doğrudan gözlemlenemeyen ancak dolaylı olarak gözlemlenebilen olay ve olgulardan faydalanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermek için model oluşturması veya var olan modelde iyileştirme (yenilik) yapabilmesi,
 • Olay ve olguları tahmin etmek veya tanımlamak için bir model geliştirmesi veya kullanması,
 • Doğal olay ve olgular veya tasarlanmış sistemler hakkındaki fikirleri test etmek için yeni veriler üretmek üzere bir model geliştirmesi veya kullanması beklenir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Proje sonuçlandığında, destek tutarının tamamının Bilim Fuarı organizasyonu ve faaliyetleri için harcanması esastır. Harcamalarla ilgili tüm sorumluluk proje yürütücüsündedir. Proje sonuçlandığında, destek tutarının tamamının harcanmaması halinde, kalan destek tutarı proje yürütücüsü tarafından sonuç raporu ve mali rapor (fatura, makbuz vb. bilgileri) sisteme yüklenmeden önce TÜBİTAK banka hesabına iade edilir ve dekont sisteme yüklendikten sonra ilgili müdürlüğe iletilir.
 • Faturaların, "TÜBİTAK …….. no' lu 4006 Bilim Fuarı Projesi" ifadesi mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir. Yazar kasa fişi kabul
  edilmemektedir. İnternetten yapılan malzeme alımlarında proje numarası, yürütücü T.C.' si ve adının yazılması; mümkün olmazsa proje numarası veya yürütücü
  bilgilerinin yer alması yeterlidir.
 • Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje yürütücüsünün T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
 • Sonuçlandırılmış olan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarına verilen destek tutarının kullanılan kısmı, yapılan harcamalara ilişkin mali rapor (fatura, makbuz vb. bilgileri)
  ve fuar sonuç raporu sisteme girildikten sonra hibe edilmiş sayılır.
 • Sonuç raporu ile harcamalara ilişkin fatura bilgilerinin yürütücü tarafından sisteme yüklenmesi ve Bilim Fuarını değerlendiren izleyici raporunun olumlu olması halinde proje sonuçlanmış sayılır.